การจัดเก็บภาษีของ อบต.โพธิ์สัย ประจำปี 2560

การจัดเก็บภาษีของ อบต.โพธิ์สัย  ประ…

Continue Reading การจัดเก็บภาษีของ อบต.โพธิ์สัย ประจำปี 2560

ประกาศโครงการประกันข้าวนาปีประจำปี๒๕๖๐

ทางอบต.โพธิ์สัยเข้าร่วมโครงการประกั…

Continue Reading ประกาศโครงการประกันข้าวนาปีประจำปี๒๕๖๐

กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทยไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล สมัครฟรี 3 – 7 กรกฎาคม 2560

http://www.nationtv.tv/main/content…

Continue Reading กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทยไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล สมัครฟรี 3 – 7 กรกฎาคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย…

Continue Reading ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

โครงการป้องกันการระบาดลูกน้ำยุงลายประจำปีพศ.2560

โครงการป้องกันการระบาดลูกน้ำยุงลายป…

Continue Reading โครงการป้องกันการระบาดลูกน้ำยุงลายประจำปีพศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย…

Continue Reading ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย

 

สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาศ

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหว…

Continue Reading สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาศ